Light Line – från ramen till tunnan

Light Line-slungan sköter hela processen från ram till tunna och är en plats- och kostnadseffektiv maskin för flera moment.

Såhär fungerar Light Line:

 1. Avtäckning på lock
 2. Plats för ramställ
 3. Störtrör
 4. Slungtrumma
 5. Uppsamlingsränna
 6. Vaxcentrifug/ hålplåt
 7. Klarningsbehållare
 8. Kristallfälla
 9. Tapprör
 10. Plats för elvärme 

Arbetsbeskrivning

Ramavtäckning sker på locket med valfritt verktyg. Avtäckningsvaxet rakas ner i slungan via störtröret i lockets centrum. De avtäckta ramarna mellanlagras i ramstället, med plats för ca 15 ramar. 

Avrunnen honung rinner ner i störtröret. Genom luckan i locket laddas ramkorgarna. Ramkorgarna sitter i en konisk slungtrumma med en cylinderformad hålplåt i botten där avtäckningsvaxet samlas. Detta utrymme räcker för att slunga 400-600kg honung innan tömning av vax behöver ske. 

Av rotationen skapas en centripetalkraft, som genom slungans koniska form pressar honungen uppför slungväggen och vidare över slungkant ut till uppsamlingsrännan. Honung och vaxrester rinner sedan till klarningsbehållaren. Från botten på klarningsbehållaren rinner honungen i avtappningsslangen till behållaren, lämpligen en 140 kg tunna stående på lastpall. 

Vid silning används silar ovanpå tunnan. Vaxet på klarningskärlets yta öses med hålslev vid behov ned i störtröret. 

Tömning av vax

 1. Gör rent locket 
 2. Kör slungan på högsta fart i 15-30 min. 
 3. Ös upp det centrifugerade vaxet i lämpligt kärl. 

Säsongsavslutning

Efter avslutad slungperiod tappas honungen ur klarningsbehållaren genom att slangen sänks över ett lägre kärl (lämplig nivå är halva höjden i klarningsbehållaren). Skrapa av all honung från locket och kör en cykel. När honung och vax slutat rinna från rännan kan slangen sänkas så att ca 10 cm honung blir kvar på botten av klarningsbehållaren). Det vax som finns i klarningsbehållaren öses i stört-röret, därefter körs slungan på högsta fart i 15-30 minuter. Det centrifugerade vaxet öses sedan i lämpligt kärl. 

Säsongsrengöring

Rengöring sker lämpigast med en mindre högtryckstvätt och kallvatten. Spola först av lockets ovansida, och sedan insidan av slungtrumman noggrant. Därefter körs slungan på högsta hastighet någon minut. Upprepas vid behov. Vaxflagor på slungbehållarens vägg borstas ner och sugs upp med damsugare. Därefter lyfts locket av och undersidan spolas, liksom rännan och klarningsbehållaren. 

Kontakt

Vill du veta mer ? Hör gärna av dig till Göran Dahlgren på:
Telefon: 070 – 533 90 68
Mail: dahlgrenskan@telia.com